добавки за катализатор

Съдържание на добавката за катализатори

Още ценни качества на тези добавки за катализатор

Добавки за катализатор, да ги изброим:

  • добавката за катализатор нормализира разхода на бензин и изгорелите газове
  • нормализира емисионни стойности
  • има добър почистващ ефект
  • има бързо почистване
  • намалява емисиите на замърсители
  • оптимизира икономичното използване
  • намалява утаяването.

Създайте достъп до всмукателната тръба, стартирайте двигателя и извадете замърсяването със струя спрей или накапване с подходящ инструмент. Почистете системата стакам, че да постигнете двигателят да работи с(2000 – 3000 об/мин.).

Почистващите средства за катализатори се предлагат в течен и пенен тип. Първият се добавя към горивото и в процеса на шофиране на автомобила вътрешността на катализатора се почиства. Почистващи средства за пяна трябва да се добавят към вътрешността на катализатора с помощта на тръба. Важно е почистващите препарати да помагат само в случаите, когато катализаторите са в повече или по-малко нормално работно състояние, само с голямо количество неизгорели сажди. Те са безполезни за изгорели агрегати, защото ако каталитичната решетка започне да се руши, тогава нищо не може да я спаси.

Съдържание на съставляващите в добавката за катализатори:

  1. Признаци на запушен катализатор
  2. Как да проверите катализатора
  3. Преглед на популярни почистващи продукти

Катализатори и какви видове катализатори има

В изпускателната система на автомобила се използват катализатори, които са необходими за изгаряне на отработените газове и повишаване на степента на екологична безопасност на отработените газове. Всички тези неутрализатори могат да бъдат разделени на две големи групи: керамични и метални. В тази класификация има и филтри за твърди частици, които обикновено се отделят. Можете да разгледате разликата между всички тези катализатори.

Характеристики

Автомобилният катализатор е един от компонентите на изпускателната система, който е предназначен да намали обема на токсичните изгорели газове, отделяни от двигателя с вътрешно горене. Това технологично развитие позволява да се намали степента на замърсяване на околната среда, но не със 100%, тъй като катализаторът работи на пълна мощност само когато двигателят е много горещ.