Опции за почистване на автономни канализационни системи

Опции за почистване на автономни канализационни системи

Основните причини за затлачване могат да бъдат разгледани:

При проектирането на автономни канализационни системи бяха направени погрешни изчисления, поради които системата не може да се справи с количеството входяща канализация.

По време на инсталирането на инженерни комуникации работниците допуснаха грешки, които провокираха бързото постигане на критично ниво от отлаганията на тиня.

Инженерните комуникации не са били експлоатирани дълго време, като същевременно не е извършена правилната му консервация.

Недостатъчно колонизиране на контейнери с анаеробни или аеробни микроорганизми, липса на нормални условия за тяхната жизнена дейност, размножаване.

Заедно с човешките отпадъци в резервоара влизат много химикали, включително хлор, който унищожава аеробните и анаеробните бактерии, които осигуряват оползотворяването на органичните отпадъци.

Броят на хората, живеещи в домакинствата, се е увеличил, поради което обемът на резервоарите не е достатъчен за приемане и навременно филтриране на отпадъчни води.

Автономна канализационна система е инсталирана в обект, където има близко разположение на подпочвените води. В периода на топене на сняг, сезонни дъждове, допълнителна влага прониква в кладенците. Собствениците на крайградски райони, където преобладава глинеста почва, са изправени пред същите проблеми.

Собствениците на частни домакинства, разположени в райони с тежки климатични условия, са изправени пред проблема със замръзване. Поради факта, че водата в резервоарите замръзва, процесът на плановото им пълнене е нарушен. Проблемът може да бъде решен чрез почистване на контейнерите.

Опции за почистване на автономни канализационни системи

При затлачване, при появата на силна миризма. Собственикът на инженерни комуникации трябва преди всичко да оцени визуално състоянието на шахтата, като я погледне през инспекционния кладенец. Ако забележи, че нивото на водата е надвишило допустимата марка, тогава е необходимо да почистите септичната яма. Техническите събития могат да се извършват по различни начини:

Саниране.

Такава работа трябва да се поверява на професионалисти за отпишване на септична яма, които разполагат със специализирано оборудване. Първо, те потапят маркуча в кладенеца и изпомпват течността в резервоар, монтиран на колата. След това пристъпете към отстраняване на утайки. Ако не са твърде стари, тогава можете да опитате да ги измиете от стените на контейнера със силен натиск на вода.