Наемане на кола

Какво трябва да знаете, ако наемате кола

Наемане на кола. За да наеме кола, потребителят трябва да представи паспорт и шофьорска книжка на наемодателя. В същото време потребителят трябва да провери правилността на въвеждането на лични данни в договора за наем.

Ако при наемане на автомобил лизингодателят поиска депозит, тогава информация за депозита също се вписва в договора и задълженията на лизингодателя посочват връщането на депозита при връщане на автомобила.

Когато автомобилът е избран и потребителят получи цялата информация за него, можете да пристъпите към изготвяне на договора.

Договорът се сключва в проста писмена форма, тази сделка не изисква нотариална заверка. Договорът за наемане на автомобил трябва да отразява следното:

– марка и модел на автомобила, VIN, пробег;

– срок на наемането (дати за начало и край);

– права и задължения на страните;

– размера, сроковете и реда за плащане на наема;

– редът за прехвърляне на автомобила (място на прехвърляне и място на връщане), редът и условията на плащане;

– наличието или липсата на обезпечение;

– отговорност на страните;

– основание и ред за прекратяване на договора;

– адреси, данни за страните.

Договор за наемане на кола

Към договора е приложен акт за приемане и предаване на автомобила, но този документ трябва да бъде подписан при директно предаване на автомобила. Актът за приемане и предаване показва количеството гориво в резервоара на автомобила, като правило резервоарът е пълен. В този случай потребителят ще трябва да върне автомобила със същото количество гориво, в противен случай лизингодателят ще трябва да заплати същото количество гориво и за зареждане с гориво.

Договорът и актът се съставят в два екземпляра, единият от които се предоставя на наемателя.

В допълнение към договора потребителят трябва да прехвърли правото на собственост, свидетелството за регистрация на превозното средство, полицата ГО, както и полицата Каско.

Потребителят трябва в присъствието на наемодателя да провери дали избраният от него автомобил е посочен като автомобил под наем. Освен това потребителят задължително проверява правилността на въвеждане на всички данни за автомобила в договора, сравнява ги с паспорта на превозното средство и свидетелството за регистрация на превозното средство.