Специализирани контейнерни пунктове

Специализирани контейнерни пунктове

Специализирани контейнерни пунктове, полезна информация от експертите по превоз на контейнери – konteineri.net

Специализирани контейнерни пунктове

Построените специализирани контейнерни пунктове са два вида – транзитни и крайни.

Транзитни контейнерни пунктове са построени в гара Горна Оряховица и гара Димитровград – север. Те извършват предимно сортировъчна работа с голямотонажни контейнери.

Крайните контейнерни пунктове за натоварване и разтоварване на голямотонажни контейнери са построени в гарите:

  • София;
  • Пловдив;
  • Стара Загора;
  • Враца;
  • Плевен;
  • Варна – изток;
  • Варна – запад;
  • пристанище Русе.

През 1975г. влиза в действие и железопътната контейнерна линия София – Букурещ – Москва. След това е открита железопътна контейнерна линия София – Букурещ – Берлин – Рощок. Открити са и морските линии: Варна до Черно море и вътрешните водни пътища на бившите светски републики, Варна – Англия, Варна – Куба, Варна – Аден.

По време на прехода към пазарна икономика транспортния сектор и инфраструктурата на страната са лишени от инвестиции и поради това изостават в технологично отношение. Въпреки това транспортната система на България е в състояние да обслужва всички видове комбинирани превози – контейнери по река или море, железница и шосе, Ro – Ro превози по река и море, железопътни фериботни превози, Ro – La и сменяеми каросерии.

Около 25 % от приходите на международния транспорт се падат на транзитните превози. Това показва, че българските превозвачи и спедитори се справят много добре със задачата да осъществяват ефективни комбинирани превози по време на криза. Международният автомобилен и морски транспорт активно участват в транзитните превози и допринасят чувствително за валутните постъпления на страната чрез износ на транспортна услуга.

Развитие

Основен момент в развитието на превозите в нашата страна са 80-те години, когато България се оказва основен пункт в превозите до Техеран и Багдад. Товарите се доставят до България по море, река и железница и се превозват по – нататък с автомобили. Товаропотокът намаля силно след началото на войната между Иран и Ирак през 1985г. Но все още е голям делът на товарите за тези страни.

Рязко повишаване на транзитните товари има през периода 1994-1995г., когато Гърция блокира транзита на стоки към Македония. Българските морски и речни пристанищя остават единствените канали за вноса и износа на тази лишена от водни пътища страна.

Още много и много интересна и полезна информация, може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО