Как септичната яма разделя отпадъците

Как септичната яма разделя твърдите и течните отпадъци

Какво представлява септичната яма?

Септичната яма е подземна система за пречистване на отпадъчни води, която обикновено се използва в селски и крайградски райони, където няма централизирана пречиствателна станция.

Обикновено се състои от голям, водонепропусклив бетонен или пластмасов контейнер, който разделя твърдите отпадъци от течните отпадъци. Твърдите отпадъци се утаяват на дъното на резервоара, докато течните отпадъци изтичат от резервоара и в дренажно поле за по-нататъшно третиране и изхвърляне.

 

Септичните ями са предназначени да разграждат органичните вещества и да предотвратяват отделянето на вредни вещества в околната среда. Редовната поддръжка е от решаващо значение за правилното функциониране на септичните ями. Това включва изпомпване на резервоара за отстраняване на натрупаните твърди частици, проверка за течове и повреди и наблюдение на дренажното поле за признаци на запушване или насищане. Септичните ями са рентабилен и екологичен вариант за пречистване на отпадни води в райони без достъп до централизирана канализационна система. Въпреки това е важно да имате предвид количеството и вида на отпадъците, които влизат в резервоара, тъй като претоварването на системата може да доведе до повреда и увреждане на околната среда.

 

Септичната яма, известна още като система за събиране на отпадни води, също пречиства отпадъчни води в малък мащаб, което е често срещано в райони без връзка с главните канализационни тръби.

 

 

Как септичната яма разделя твърдите и течните отпадъци?

Септичната яма разделя твърдите и течните отпадъци чрез процес на гравитационно разделяне. Резервоарът е проектиран с голям водонепроницаем контейнер, който позволява на отпадъците да влизат и да се утаяват. Когато отпадъците навлязат в резервоара, те започват да се разделят на два слоя: слой от твърди отпадъци, който се утаява на дъното на резервоара, и слой от течни отпадъци, който плува отгоре.

 

Течните отпадъци са по-леки и имат по-ниско специфично тегло от твърдите отпадъци, така че се издигат до горната част на резервоара и изтичат от резервоара през серия от тръби в дренажно поле.

 

Твърдите отпадъци, от друга страна, се утаяват на дъното на резервоара и претърпяват анаеробно разграждане. Което е процес на разграждане на органични вещества без наличието на кислород.

Това разделяне на твърди и течни отпадъци позволява ефективно третиране на отпадъците в септична яма. Течните отпадъци се обработват допълнително, докато се инфилтрират в почвата, където бактериите и другите микроорганизми продължават процеса на обработка.

 

Твърдите отпадъци се разграждат чрез анаеробно разграждане, намалявайки обема и третирайки отпадъците до известна степен. Чрез разделяне на твърди и течни отпадъци, септичните ями позволяват ефикасно и ефективно пречистване на отпадъчните води в райони. Където няма централизирана система за пречистване на отпадъчни води. Въпреки това е важно редовно да изпомпвате твърдите отпадъци от резервоара. За да предотвратите запушване и да осигурите правилното функциониране на системата.

Можете да разберете повече за своята септичната яма тук.